مطالب من

17/07/2019
قانون تجلی

قانون تجلی اولین قانون

«ذهن، علّت اصلی پيدايش هر چيزی است بطوریکه هر رويدادی، هر حالتی يا وضعيّتی و هر چيزی در ابتدا به صورت ايده‌ای در ذهن شکل گرفته […]
17/07/2019
علم زندگی

علم زندگی تولد دوباره انسان

سه گانه علم زندگی ( تولد دوباره انسان) ناشر: موج سوم مترجم: مهدی داعی در این مجموعه سه جلدی شما با خصوصیات عجیب “انرژی حیاتی کائنات” […]
17/07/2019
اسرار کوانتومی موفقیت

اسرار کوانتومی موفقیت

اسرار کوانتومی موفقیت Quantum Success Secrets قوی ترین دوره خودشناسی و موفقیت در ایران،کشف اسرار حیرت آوری از کائنات بر اساس اصول فیزیک کوانتوم و بیدار […]
16/07/2019
هفت قانون جهانی موفقیت

موفقیت و هفت قانون جهانی

هفت قانون جهانی موفقیت خداوند سه چیز را خلق کرد. انسان، کائنات و قوانین طبیعت و خطاب به انسا فرمود: ای انسان اگر تو این قوانین […]