درباره سایت

با سلام خدمت همه شما عزیزان هموطنم در هر گوشه از این کره خاکی که هستید ..

اینجانب مهدی داعی هستم و چند سالی است این توفیق را یافته ام که به ترجمه و تحقیق  در عرصه خود شناسی و رسیدن به حقیقت زندگی بپردازم . در این راستا به لطف خداوند توانسته ام الهام بخش عده کثیری از ایرانیان عزیز باشم و از این بابت بسیار خوشحالم

دوست عزیز ؛ از صمیم قلبم ورودت را به این وب سایت خیر مقدم عرض نموده و با اطمینان می گویم که آشنایی شما با این محفل؛شانسی و بی دلیل نبوده است بلکه از طرف کائنات به این محفل دعوت شده اید تا در کنار یکدیگر به نیاز روح خویش برای رهایی از دور و تسلسل باطل و دردناکی به نام روزمرگی پایان داده و با رشد آگاهی و تعالی روحی خویش به عطش حقیقت جوی آن پاسخ داده و بنده نیز خوشحالم که در این راه ؛ کنار شما رهپویان گرامی قرار گرفته ام .

این سایت صرفا جهت بیداری از خواب ذهن و قرار گرفتن در مسیر زندگی سالم و الهی و بازگشت به خود واقعی افراد می باشد و برای تامین محتوای آن سالهاست که در زمینه های مختلف منجمله روانشناسی ، فلسفه ؛ فیزیک کوانتوم ، ستاره شناسی تحقیق کرده ام و در این رهگذر با بزرگانی آشنا شده و در محضرشان تلمذ کرده ام که در طول تاریخ در جهت برون رفت از تاریکی و جدایی از منبع نور الهی تلاش کرده اند و همچون شمعی در تاریکی جهل و تعصب راهنمای حقیقت جویان در جهت بیداری از خواب سنگین ذهن بشیریت بوده اند .

از نظر کلی ، " موفقیت " حسی است درونی و تنها زمانی حاصل می شود که هر "فرد" به عنوان یک " روح " یا بهتر بگوییم " امتدادی از خداوند " بتواند خودش را به درستی شناخته ، از خواب ذهن خود بیدار شود ، با حقه ها و ترفندهای نفس خود آشنا شده و از دام آن رها شده ، به توهم جدایی خود از کائنات پایان داده و در نهایت بتواند مأموریت الهی خودش را در این دنیا پیدا کرده و آن را به انجام برساند . به این ترتیب ، به آرزوهای بی پایان برخواسته از نفس خویش پایان داده و از کثرت به وحدت وجودی رسیده و به تمامیت پاک و بینهایت الهی خودش برگشته و در آن به آرامش و شادی بی دلیل دست می یابد . شادی درونی که به دنبال اسباب و علل در بیرون نیست .

" خداوند " سمبلی است از آگاهی عظیمی که این کائنات با این گستردگی را آفریده و با وضع کردن قوانینی ، با بهترین نظم و دقت آن را اداره می کند و ما نیز امتدادی از همین آگاهی هستیم که مدتی را در این دنیای فیزیکی و سه بعدی صرف یادگیری و ارتقاء سطح اگاهی خود می کنیم .

و با همسویی با این قوانین می توانیم به خداوند این امکان را بدهیم تا بتواند خود را از طریق ما به بهترین وجه ممکن متبلور سازد. " قانون جذب " یکی از مهمترین این قوانین است و هدف نهایی آن ؛ رساندن ما به "وحدت یکتایی" و رها شدن از " کثرت نفسانی" است . استفاده از این قانون مستلزم این است که ابتدا باید از خواب ذهن و توهم جدایی حاصل از ان رها شویم تا بتوانیم با انرژی عظیم عشق و آگاهی الهی همسو شویم بر این اساس ، هیچ "اتفاقی" در این دنیا شانسی نیست چون از خِرَد یا حکمت بینهایت الهی و فارغ از ذهن محدود بشری سرچشمه می گیرد و  بر اساس نظمی بسیار دقیق و کاملاً حساب شده به سوی کمال و برگشت به منبع خود حرکت می کند. هر فرد به عنوان روحی رو به تعالی تنها می تواند با پاسخ درست و آگاهانه به این اتفاقات به تمامیت وجودی خودش بیدار شود . این دنیا با توجه به خصوصیات کوانتومی که دارد و بسته به چگالی بالایی که در ارتعاشات فکری ما ایجاد می کند و نیز با توجه به محدودیت ادراکی مربوط به حواس پنجگانه مان ؛ فرصت بسیار مناسبی برای این بیداری روحی است .

"سرنوشت نهایی" همه روحها بازگشت به منبع خود - خداوند - می باشد . پس چه بهتر که در این دنیا و با توجه به امکانات ارتباطی و جهشهای چشمگیری که در عرصه علمی رخ داده به خودمان کمک نموده و از این فرصت بسیار با ارزش زندگی در این دنیا بهترین استفاده را نموده و در جهت رها شدن از تاریکی های ذهن و پایان دادن به رنجها و دردهایی که نفس برای ما ایجاد کرده و می کند اقدام کنیم ، چه در غیر این صورت بزرگترین ظلم را در حق خود و اطرافیان خود و در نهایت در حق کائنات مرتکب می شویم .

کائنات یک سیستم انرژیایی در هم تنیده و یکپارچه ای است که  صرفاً مثبت و خوبی است و همانطور که در بالا گفته شد؛ تمامی اتفاقات آن فقط برای بیدار کردن ما از خواب ذهن است . هر گونه بدی ، برچسبی است که تنها ذهن ما به بعضی از این اتفاقات می زند چون می خواهد ما را در خواب نگهدارد. برای همین ؛ افکار مثبت به ما حس خوب داده و افکار منفی حسی بد چون در برابر جریان انرژی کائنات ؛ مقاومت ایجاد می کند . از طرف دیگر،  روح درون ما به دنبال بیدار شدن از این خواب است و برای همین مدام در یک قبض و بسط به سر می بریم و این قبض و بسط یا انقباض و انبساط انرژی ، یکی از اصول بنیادین " مکانیک زندگی " است که برای حرکت ما به سمت روشنایی و رهایی از تاریکی ، لازم است .